copy right 2010 by lovelovekrubpom
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้พบว่านอกจากคุณภาพงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว   สิ่งหนึ่งที่ลูก
ค้าของเราไว้วางใจและบอกต่อให้กับเพื่อนลูกค้าคือการบริการที่ได้รับจากเลิฟเลิฟครับผม ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ชิ้นงานและการวางรูปแบบของการ์ตูนหรือพรีเซนเทชั่นอันหลากหลาย        เราแก้แบบให้จนคุณพอใจเพราะเรารู้
ว่างานแบบนี้ทำได้เพียงครั้งเดียวจะพลาดไม่ได้   ซึ่งในลูกค้าทุกท่านเรายังห่วงใยถึงการเปิดใช้งานพรีเซนเทชั่นใน
วันงาน เราจึงรอบคอบในตัวผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องด้วยประสบการณ์บนเส้นทางการผลิตสื่อของ
เราที่ยาวนานกว่าสิบปี จึงทำให้ลูกค้าวางใจและไว้ใจให้เลิฟเลิฟครับผมรับใช้โดยดีมาตลอด

     สิ่งที่เราผลิตนั้นทำได้มากกว่าการ์ตูน  เรามักจะถามลูกค้าเสมอว่าต้องการแบบไหนที่อยู่ในใจ     ดังนั้นจึงมีบาง
งานที่เป็นงานวิดีโอบ้าง   หรืองานโมชั่นกราฟฟิคบ้าง ซึ่งโดยพื้นฐานของเรานั้นมีความรู้จากการผลิตภาพยนตร์มา
ก่อนจึงจัดสรรความต้องการให้ลูกค้าได้กว้างขึ้นและท้ายที่สุดของทุกชิ้นงานเราผลิตด้วยใจงานจึงมีชีวิตมีอารมณ์
และความรักลงไปในนั้นด้วยครับผม
Free Web Hosting